การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

Untitled-2

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/QKTlDvR3kN_1586334240.pdf

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/UAaVmHNWQS_1586334240.pdf