DSC_0003

เมื่อวันที่ 26  ตุลาคม  2561  นายสมศักดิ์  เทพณรงค์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพังงา
และพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท  ให้แก่นางสุธี  อัฐพร
ซึ่งเป็นคู่สมรสของนายประเทือง อัฐพร  สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม   ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดพังงา