วางหรีดเคารพศพและมอบเงินบำเพ็ญกุศลศพให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. รายนายอาทร กังแฮ

รายการ