มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการผ่อนปรนชำระหนี้ สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

https://ln15.gsb.or.th/web-lnth?fbclid=IwAR0dHLdaKCjnNr65ZDFOpeH0AtgKryICX9M0tlEThIwWE5sVLH4Au1NN5LQ