มอบเงินค่าจัดการศพ

23 (4)

วันที่  14  สิงหาคม  2562   นายสมศักดิ์  เทพณรงค์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพังงาและพนักงานเจ้าหน้าที่  มอบเงินค่าจัดการศพ  จำนวน  200,000 บาท  ให้แก่นางสาวสุรางค์  บุญฮก   ผู้อุปการะของ
นางสาวการิณี  บุญฮก  สมาชิก  ช.พ.ค.  ถึงแก่กรรม   ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดพังงา