มอบเงินค่าจัดการศพทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

 

DSC_0001

เมื่อวันที่ 19  ตุลาคม  2561  นางธารณา  รวบรวม  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการปฏิบัติการ
แทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพังงา  มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่นายชนะพัฒน์ ชูวงศ์ซึ่งเป็นบุตรของนายเรวัต ชูวงศ์  สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม   ณ  สำนักงาน สกสค. จังหวัดพังงา