ประชุมกรรมการ สกสค.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 9/2564 และกิจกรรมเกษียณอย่างเกษม 64

power point 10 - Copypower point 10 - Copyhttps://www.youtube.com/watch?v=2xFZJaa8EG8&t=28s