ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพังงา

งานนำเสนอ1