ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพังงา

702/2  ถนนเพชรเกษม  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา  82000

โทรศัพท์  0 7648 1620   โทรสาร  0 76481 620 , 0 7649 0925  มือถือ  08 1326 2987

E – mail :  phangnga@otep.mail.go.th